Frank Biemans
Thema's in Franks werk zijn onder andere: beweging, dynamiek, ritme, harmonie, humor en menselijke situaties.

"Zoals het interval in de muziek de ruimte is tussen de tonen, zo vormen de ruimtes tussen het glas een wezenlijk bestanddeel in zijn werk."De glasobjecten van Frank Biemans zijn opgebouwd uit simpele grondvormen als driehoeken en cirkelsegmenten, maar ze ogen ingewikkeld en monumentaal. Dat komt, doordat Biemans de basisvormen stapelt en lijmt, maar tegelijkertijd verschuift of draait zodat er een beweging in het object lijkt op te treden. .....Daarbij komt ook, dat de ruimte tussen de glasplaten, maar ook de ruimte om het object bepalend zijn voor het eindresultaat. In verschillende objecten wordt zelfs nog een binnenruimte uitgespaard. Door al deze factoren moet een object van Frank Biemans van alle kanten bekeken worden, om alle details te kunnen beschouwen. Levendigheid en beweging, verrassing en speelsheid zijn belangrijke kenmerken van de vaak sprankelende creaties, waarin een sterke ritmiek, een spel van licht en schaduw, een afwisseling van open en gesloten delen en optische vervormingen te constateren zijn. Ondanks het gebruik van strenge geometrische vormen oogt het werk heel organisch, speelt de herkenbaarheid een belangrijke rol en heeft het eindresultaat niets meer met geometrie te maken. De natuur en de natuurkrachten vormen voor Biemans belangrijke inspiratiebronnen.

Naast deze vlakglasobjecten werkt Biemans al geruime tijd met de fusetechniek waarbij stroken vlakglas met elkaar worden versmolten tot een herkenbaar, veelal figuratief gegeven. De resultaten zijn aan te duiden als reliëf of object. Soms worden ze aan de muur bevestigd, soms als object in de ruimte geplaatst. Titels als 'Heerschap' , 'gezicht', 'torso' geven de figuatie aan, maar er ontstaan ook meer abstracte composities die door de titels een heel herkenbare lading krijgen. Objecten als 'Ferme Bries', Ópen Mind', 'Painting', 'Blue Stars', 'Zeewier', en 'In The Shadow' laten die combinatie zien. In verschillende werken gebruikt Frank Biemans kleurpoeders, zodat een soort glazen schilderijen (versterkt door het object in een omlijsting te plaatsen) het resultaat zijn. Hoewel Biemans zijn objecten titels geeft en daarmee de kijker in een bepaalde richting leidt, blijft er voldoende ruimte voor eigen interpretatie.

Uit een recensie n.a.v. een expositie, door Piet Augustijn.


Opleiding

Academie voor Eurythmie te Den Haag  1974/1978.
Diverse glasseminars: Hagelstange, Tetterode, Bohle
Zomeracademie GLAS te Frauenau 1999 en 2005
Lid  European Glass v.z.w.


Exposities: (selectie)

Beeldentuin De Pruimengaard
Benoot Gallery
Galerie NIKH
Galerie Yorash
Glaskunstbeurs
+ Gal. Henk J.Pruijsen
Keukenhof
Galerie Vanghentoren
Bogaard Art
Galerie Interart
Kunstzaal de Hoge Hees
De Beeldenstorm
Galerie De Kei
Galerie Année
 

Opdrachten

Bedrijven / Instellingen
Weverijmuseum Geldrop
Gemeente Nijmegen (CWI)
Belastingdienst Apeldoorn (Nieuwbouw)
Waterleidingbedrijven Amsterdam
Ontwerp en uitvoering Zilveren Nipkowschijf
Award Voedingscentrum 2005
ATC award


Publicaties

Catalogus Glaskunstbeurs Leerdam
This Side Up!
Diverse vak- en dagbladen


Technieken

Glasverlijmingen:
Uit helder glas gesneden vormen worden eerst geslepen en gepolijst, vaak ook gekarteld. Door onzichtbare UV-verlijmingen worden sculpturen gecreëerd in alle mogelijke afmetingen. Bij buitenbeelden worden siliconen-verbindingen toegepast. Ter bescherming tegen weersinvloeden worden deze beelden ook onzichtbaar gecoat.

Fusing:
In een oven worden heldere of gekleurde glazen delen met elkaar versmolten. Afhankelijk van de stooktijd en de temperatuur kan het resultaat sterk variëren van juist met elkaar verbonden, tot geheel in elkaar overvloeiend. Meestal in een tweede ovenstook wordt het glas vervormd met behulp van een mal: buigen of uitzakken (slumping of sagging).

Pâte-de-verre: in een mal worden glaskorrels versmolten tot één geheel, zodat een massief glazen beeld ontstaat.

Glasgieten:
In een zandvorm buiten de smeltoven wordt vloeibaar glas gegoten. Na stolling gaat dit model ter afkoeling in een z.g. koeloven.

Glasappliqué:
Uit gekleurde glasplaten gesneden vormen worden na het slijpen op een heldere glasplaat verlijmd. Soms met meerdere lagen, zodat door hun transparantie kleurmengingen ontstaan. De toepassingen zijn o.a.: grafmonumenten, naamborden/gevelobjecten, glazen deuren, (voorzet)ramen, eventueel in dubbelglas of als schilderij aan de wand.

Brandschilderen of pigmenteren:
Met metaaloxiden worden transparante of dekkende kleuren aangebracht en in de oven ingebrand.

Zandstralen:
Het glasoppervlak wordt met behulp van luchtdruk en bv. zand a.h.w. licht beschadigd en krijgt een gematteerd aanzien. Bij grafmonumenten en naamborden wordt vaak in spiegelbeeld op de achterzijde gestraald, waardoor aan de voorzijde de glans behouden blijft.

Combinaties:
Meerdere technieken kunnen worden gecombineerd, zoals zandstralen en  het verlijmen van versmolten delen op een grafmonument, een glazen deur of in een object.
 

De Beeldenstorm galerie beeldentuin - frank biemans


De Beeldenstorm galerie beeldentuin - frank biemans
De Beeldenstorm galerie beeldentuin - frank biemans

De Beeldenstorm galerie beeldentuin - frank biemansLandgoed Maple Farm
De Beeldenstorm - Roosendaalsebaan 4
4744 SM Bosschenhoofd (Roosendaal) - Provincie Noordbrabant
Tel nr 0031 (0)165-340333 - email adres NVDBS@freeler.nl