Dos en Bertie Winkel
Mail voor nadere informatie
Het oog van een papegaaivis, prehistorische kikkers en een sprookjesbos onder water. Maar ook: getatoeëerde gezichten, sieraden en portretten van stamleden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Welkom in de sprookjesachtige wereld van Dos en Bertie Winkel. Een fotograferend echtpaar dat bijzondere culturen, dieren en organismen vastlegt die op het punt staan uit te sterven. Kijk mee naar portretten van de Maasai en de leafy sea dragon door de camera van Dos en Bertie Winkel…


Vanishing worlds

In onze moderne wereld waarbij onder andere overbevissing, zure regen, vervuiling, UV-straling en ontbossing van dag tot dag toenemen, verdwijnen in hoog tempo talloze soorten zoogdieren, vissen, vogels, bomen en planten voorgoed van de aardbodem. Hetzelfde geldt voor oorspronkelijke stammen die, met al hun unieke kenmerken, soms nog maar uit enkele honderden personen bestaan. Door zijn belangen op korte termijn voorop te stellen, berokkent de mens het milieu en zijn nakomelingen onherstelbare schade.

Als succesvolle soort heeft de mens in de loop van duizenden jaren de druk op het milieu verhoogd. Al in een vroeg stadium was onze soort verantwoordelijk voor het verdwijnen van grote aantallen plant- en diersoorten. Maar met de toenemende industrialisatie vanaf het midden van de 19de eeuw bleek de mens in staat op efficiënte manier met het milieu af te rekenen. De korte termijn visie van landen en ondernemingen voorziet niet of nauwelijks in een strategie voor het behoud van het milieu. Met het adagium ‘Après nous le déluge’ voor ogen, volgt de mens in rap tempo het voorbeeld van het aarzelende begin zoals getoonzet door onze voorouders. Een gegronde vrees bestaat dat bij onveranderd beleid, op termijn ca. 50% van alle plant- en diersoorten in de gevarenzone belandt. Deze situatie heeft zich sinds 250 miljoen jaar nog niet voorgedaan.

Met een dergelijk beeld voor ogen, gekoppeld aan een gebrek aan kennis over oorzaak en gevolg, is een breed publiek niet in staat de ontwikkeling in een context te plaatsen. Hoewel belangrijk, reikt de actieradius van de doorsnee consument doorgaans niet veel verder dan het inleveren van wat batterijen, geld of mobiele telefoons. Onduidelijk is dat onze generatie misschien wel als laatste in staat is het tij te keren. Het is dan ook de taak van onze generatie de schade zo veel mogelijk te beperken en op korte termijn te voorkomen dat nog meer soorten voorgoed verloren gaan.

Boeken en tentoonstellingen van het werk van Dos en Bertie moeten internationaal een bijdrage leveren aan kennis over de problematiek. Bovendien kan duidelijk worden gemaakt wat overheden, bedrijfsleven en particulieren - ook praktisch - zelf (kunnen) bijdragen om het ergste te voorkomen.

Wereldwijd zijn duizenden specialisten en organisaties als IUCN onvermoeibaar bezig overheden en belanghebbenden van specifieke informatie te voorzien en tot besluitvorming te bewegen. Een goed voorbeeld daarvan is het "Countdown 2010 Initiative" dat zich ten doel stelt een halt toe te roepen aan het uitsterven van soorten, ecosystemen en andere levensvormen. Zie IUCN red list (http://www.redlist.org/) . Inmiddels heeft de Europese ministerraad besloten het initiatief te steunen. In een persbericht van 6 juli 2004 stelt Tim Christophersen, IUCN Programma coördinater voor Europa: ”This is a moment for Europeans to be proud of their politicians as they are lending support to an initiative that is working towards the implementation of the ambitious 2010 target on stopping biodiversity loss and thereby securing Europe’s role of a global environmental leader.”
 

CV's

Dos Winkel 1947 geboren in Haarlem 

1970: Studie fysiotherapie afgerond
1976: Oprichter van de Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde
1978: Samen met James Cyriax (Londen) oprichter van de International Academie of Orthopaedic Medicine (IAOM)
2004 nog altijd President van de IAOM.
Afscheid (als docent aan de IAOM) aangekondigd voor maart 2005; daarna alleen nog televisiedocumentaires en fotografie
 

Bertie Winkel 1946:

onderwijzeres op een basisschool
opvoeding kinderen
1978: Haar passie voor portretten ontstond tijdens een reis door Egypte, eind jaren tachtig.
2004 Evenals haar man maakte ze illustraties die werden gebruikt voor boeken, tijdschriften, ansichtkaarten en kalendersDe Beeldenstorm galerie beeldentuin - Dos & Bertie Winkel

De Beeldenstorm galerie beeldentuin - Dos & Bertie Winkel

De Beeldenstorm galerie beeldentuin - Dos & Bertie Winkel

De Beeldenstorm galerie beeldentuin - Dos & Bertie Winkel

De Beeldenstorm galerie beeldentuin - Dos & Bertie Winkel

De Beeldenstorm galerie beeldentuin - Dos & Bertie Winkel

Landgoed Maple Farm
De Beeldenstorm - Roosendaalsebaan 4
4744 SM Bosschenhoofd (Roosendaal) - Provincie Noordbrabant
Tel nr 0031 (0)165-340333 - email adres NVDBS@freeler.nl