Thema expositie 

Het Thema nummer "Het Vlaams Realisme"
Download hier het Kunstmagazine no. 10 >


- Realisme in Vlaanderen
   2 oktober t/m 27 november 2011 
Schilders
Schilders
Paul De Roy
Jef Van Grieken
Christiane Vleugels
Wim Bals
Walter Brems
Eric Devree
Gisela Vacca
Guy Gruwier
Walter Dolphyn
Willem Dolphyn
Hilaire Bals

Onderstaand een klein voorproefje:
Paul De Roy

Een recente reeks tekeningen en schilderijen van Paul De Roy heeft Lapland als thema.

In 1970 maakte ik, via een maandenlange voettocht doorheen Zweeds- en Noors Lapland, voor het eerst kennis met de magie van het uitgestrekte lege land. In 2005 keerde ik naar mijn eerste liefde terug om er, ieder jaar opnieuw, maanden te verblijven. Ik dool, eens te meer verlost van mensen-overlast en consumptiedwang, door een no-nonsens biotoop.

Mijn Laplandse realistische reeks schilderijen en tekeningen legt sporen vast van hij en zij die nooit of ooit voorbij kwamen. Sporen van de verkrotte mens. In deze recente reeks huldig ik het lege land, als symbool van de overwinning van de natuur op de cultuur.

‘Een schilder trekt op papier en in de verf het spoor van de geest.
Thema expositie realisme in Vlaanderen - Galerie de Beeldenstorm


Jef Van Grieken

Verbeelde leegte/Verstuivend licht:

Jef Van Grieken maakte naam als fijnrealistisch kunstenaar, als uitgelezen schilder van landschappen, ruïnes, van stille stegen en weidse vergezichten, bovenal van die atmosferen die het onderwerp uitmaken en tegelijk boven zichzelf verheffen. Schoonheid vaak in een klein hoekje, en vanuit dat hoekje schildert Van Grieken zijn imposante en intimistische composities.

Kunstcriticus Johan van Cauwenberge blikt in deze recente monografie terug op de nieuwe ontwikkelingen die zich voordeden in Van Griekens werk, op wat behouden bleef en wat evolueerde. Hij plaatst hem in de traditie en bespreekt helder en welbegrepen stijl, compositie, gedachtegoed en poëtica. Met oog voor detail en gevoel voor  het geheel sluiten tekst en beeld naadloos aan.


Thema expositie realisme in Vlaanderen - Galerie de Beeldenstorm

Christiane Vleugels

Reeds als jong meisje voelde Christiane Vleugels zich geroepen om alles wat ze in zich opnam op papier neer te zetten.
Daarom besloten haar ouders haar op 12 jarige leeftijd in te schrijven op de Academie van Beeldende kunsten te Schoten waar ze onder de bezielende leiding van de kunstenaar Herman Cornelis een opleiding volgde in tekenen en boetseren.

Met 17 jaar vertrok ze naar de stad Antwerpen en liep er drie jaar school op het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten waar ze zich toelegde op Decor, Publiciteit en natuurtekenen.
Daarna werd het tijd voor het grotere werk en schreef ze zich met trots in op de Koninklijke Academie te Antwerpen.  Daar volgde ze twee jaar modeltekenen en olieverftechnieken.
In 1986 huwde ze en verhuisde naar Duitsland voor een verblijf van zes jaar.
De laatste twee jaar stelde ze daar doorlopend tentoon in de bekende ' Galerie des beaux Arts'
Enkele werken van haar bereikten van hieruit het buitenland waaronder Egypte en Liverpool.

Terug in België volgden vele jaren waarin ze zich aan haar gezin wijdde en zich genoodzaakt toelegde op het maken van werk op commissie waaronder talloze opgelegde reproducties.

“Als ik er heden op terugblik legde ik een lange weg af die destijds een enorme druk op mijn schouders legde doch waaraan ik heden mijn aangescherpte vaardigheden te danken heb.”

De tijd om werken te creëren vanuit het hart liet zich hierna echter niet meer onderdrukken . Eindelijk was de tijd aangebroken waarin ze nieuwe richtingen koos en zichzelf terugvond in het maken van eigen werk!
Het leven was een leerproces waarin ze haar weg zocht en vond.

“Met elke creatie die ik heden maakt besef ik echter dat het echte leerproces nu pas echt begonnen is!”

Heden legt Christiane Vleugels zich voornamelijk toe op het schilderen van gedetailleerde portretten. Haar oeuvre laat zich vinden in het magisch Realisme en valt vooral op door de foto realistische uitvoering.
Thema expositie realisme in Vlaanderen - Galerie de BeeldenstormWalter Brems
waarheid en gedachte

Stilte is een behoedzaam sluipende schaduw in de schilderijen van Walter Brems. Zij is licht en donkerte tegelijk. Zij beklemtoont het etherische van zijn figuren en zijn structuren. De bijna tastbaar geschilderde werkelijkheid lijkt een droombeeld dat wij, kijkers, nochtans als een uit ervaring gegroeide realiteit herkennen en bewonderen of verwerpen al naargelang van de eisen die wij stellen aan wat beeldtaal is of kan zijn.
Op het eerste gezicht is hij een figuratief schilder die van hyperrealisme houdt, wat bij sommigen meteen duidelijke reacties uitlokt. Men doet er echter goed aan even in zijn taferelen te verwijlen zodat men kan ervaren hoe de figuratie door tal van neven aanwezigheden wordt benaderd en gerelativeerd. Er groeien structuren rond het verrukkelijke wezen dat vanuit een gevoelige donkerte is opgedoken in een blanke vanzelfsprekendheid van esthetiek en dromerigheid.
De rustige perfectie van het totaalbeeld is opgebouwd vanuit een vandaag de dag vrij uitzonderlijk metier dat het virtuoze overstijgt omdat wat wij zien een harmonische ontmoeting is van detail en overheersende gedachte, van herkenbaarheid en een verholen ritmiek, van donkerte die een veelheid van tinten en van verschuivingen in zich bergt, van rust waarin zienderogen paars zich heeft genesteld en een kleurige discrete vlek als een warme vlinder is neergestreken. Zijn beeldtaal is een soepel versmelten van verworvenheid en een vernieuwende vrijheid die zoals alles wat Walter Brems kenmerkt sereen en harmonisch optreedt zonder de dominante gedachte te schaden of verdoezelen.
Schoonheid is een ideale spiegel waarop gevoelens kunnen worden geprojecteerd, weemoed groeit , kwetsbaarheid een spontaan aanvaard begrip wordt, een delicaat detail zoals een vleugje kant aan het donkere kleed van de jonge vrouw de breekbaarheid van het gebeuren beklemtoont.
Het kan vreemd klinken maar wij zijn de mening toegedaan dat op geestelijk vlak nagenoeg evenveel abstractie als figuratie in zijn schilderijen aanwezig is en dat naast het meteen reëel of realistisch zichtbare ook evenzeer geestelijke als reële trompe-l’oeil intens aanwezig is, maar dan wel alleen voor wie even wil blijven stilstaan en letterlijk en figuurlijk dieper ingaan op een eerste elementaire beeldende ervaring.
Er heerst een verholen fragmenteren in de schilderijen van Walter Brems. Wat wij ervaren is de zichtbare zijde van een etherische gedachte.  Zij wordt  gesuggereerd en geleidelijk opgebouwd, vergezeld door motieven van herkenbaarheid, abstrahering en een fluwelen concept en toetsen die afleiden en tegelijk aanvullen.
Het vreemde en tevens beklijvende bij het visueel ervaren van Brems’ taferelen is het feit dat men vaak als kijker blijft steken in de subtiele esthetiek van het centrale gegeven waarbij men de onmiddellijke omgeving uit het oog verliest die nochtans een fundamentele rol speelt in beeld en gedachte, suggestie en realiteit, concept en visuele emotie. Die omgeving tilt de centrale aanwezigheid op in functie van haar betekenis. Wij mogen echter niet uit het oog verliezen dat ook die omgeving een rijk picturaal gegeven is. Wie zich daarin waagt ontdekt de diepte van Brems oeuvre, van zijn schittering en zijn hedendaagse expressivi.

Hugo Brutin (aica)

Thema expositie realisme in Vlaanderen - Galerie de Beeldenstorm


Eric De Vree

Eric De Vree werd in 1966 geboren te Zandvliet, een rustig polderdorpje ten noorden van Antwerpen. Van nature voorzien van een creatief tekentalent, zal hij pas rond zijn 20ste een ernstige opleiding volgen in het atelier van zijn vader, een begaafde etser en landschapschilder.
Vader De Vree, die vakmanschap en beroepseer hoog in het vaandel draagt, heeft zijn zoon Eric de broodnodige stielkennis en een diep respect voor "het metier" bijgebracht.
Bij deze nauwgezette klassieke opleiding (blokken, flessen en gipsmodel) ontwikkelde de jonge De Vree een scherpe visie voor de toonwaarden, vormen en kleuren, zodat technische problemen geen belemmering vormden om zijn doelstellingen in de kunstwereld waar te maken.
Een intense studie van de 17e eeuwse Meesters, zoals o.a. de Leidse fijnschilders en het door Rembrandt toegepaste clair-obscur, hebben de artistieke vorming van de kunstenaar eveneens uitermate beïnvloed. Daarom is een evenwichtige speling van licht en donker steeds een constante in het werk van Eric De Vree.
Als kind van zijn tijd ondergaat hij ook de impulsen van de "Nieuwe Antwerpse Klassieke School" (België) en het "Noordelijk Realisme" (Nederland).  Hij werkt zich stilaan uit het nauwe keurslijf van trends en vindt zijn inspiratie momenteel in eenvoudige, sleetse voorwerpen zoals roestig gereedschap, stoffige flessen, beduimelde boeken...  Allen alledaagse zaken waaraan reeds een bestaan is vooraf gegaan.  Het is voor Eric De Vree niet enkel een uitdaging maar duidelijk ook een plezier die materie in verf te vangen.


Thema expositie realisme in Vlaanderen - Eric De Vree -  Galerie de BeeldenstormWim Bals

Kunst met een knipoog

Mijn werk is op zich moeilijk te plaatsen in een categorie. Mode en trends zijn aan mij niet besteed. Humor, parodie en cynisme staan centraal. Niet dat ik een grote boodschap wil meegeven, ik tracht te verbazen en te ontroeren. Mijn wereld wordt vertolkt door allerhande dieren en wezens die de hoofdrol spelen in het schilderij. Eigenlijk schilder ik mensen in de vorm van dieren die ik met precisie schilder zodat hun karakter duidelijk past in het geheel. Mijn werken krijgen daardoor iets menselijk.

Ik tracht de illusie te geven dat de toeschouwer deel kan nemen aan de voorstelling en in het werk kan stappen. Daarom werk ik ook steeds aan één schilderij tegelijkertijd - ik moet in de geest en de sfeer van het werk kunnen blijven. In het hernemen van schilderijen geloof ik daarom ook niet, het spontane karakter verdwijnt. Mijn inspiratie haal ik uit het dagelijkse leven, elk voorval of beeld kan een begin zijn van een werk. Daar borduur ik dan verder op door. Details voeg ik toe of laat ik verdwijnen. Vaak verwerk ik ook oude spullen en stoffen in mijn schilderijen omdat ze een prachtige patine hebben. Ze hebben een verleden zodat je die zaken een ziel kan meegeven en daardoor tastbaar worden. Ook ben ik in de ban van alles wat mobiel is: illustere zeppelins, perpetuum mobile, zeepkisten... Het blijft voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie. Uiteraard speelt voor mij de techniek een heel grote rol. Het is hét middel om mijn ideeën uit te werken. Daarom stel ik hoge eisen aan de afwerking, voldoet het werk niet, gaat het mijn atelier niet buiten.

Meestal gebruik ik achtergronden die zacht van tint zijn of een fotografische onscherpte vertonen zodat het hoofdgebeuren op de voorgrond treedt, soms met zinderende kleuren. Verder vind ik het uitermate belangrijk om de schilderijen een juiste ambiance mee te geven door de manier waarop ik de figuren belicht.

Door objecten van verschillende tijden naast, of achter elkaar te plaatsen tracht ik een surrealistische wereld te scheppen, vaak in combinatie met fauna en flora. Dat is het gevolg van mijn ontegensprekelijke liefde voor de natuur. Deze cocktail tracht ik over te brengen naar de toeschouwer zodat ook hij zich kan laten meeslepen in de voorstelling.

Thema expositie realisme in Vlaanderen - Galerie de Beeldenstorm

Hilaire Bals

Het oeuvre van Hilaire Bals omvat voornamelijk stillevens. Vaak vertonen ze, door middel van attributen of achtergronden, linken naar de klassieke oudheid of het surrealisme. Hij plaatst zijn stilleven soms voor een imaginaire lucht of achtergrond waardoor er een vervreemde sfeer ontstaat. De ene keer schildert hij vrolijk blinkend fruit, de andere keer komen thema's als leven en dood aan bod. De schilder streeft naar spontaniteit in zijn werk met een pasteuze toets en niet louter naar een fotografische picturaliteit. Ook de confrontatie van verschillende materies op zijn werk is boeiend om zien. Zo houdt hij ervan om 17de eeuwse glazen naast, of op, verweerde bakstenen te plaatsen. Een andere keer plaatst hij Chinees aardewerk op een ruw Vlaams tafelblad. Niet alleen materies zijn belangrijk voor hem, even belangrijk zijn compositie, licht, kleur en ritme in het schilderij. Hoewel je bij een eerste blik op het werk van Hilaire Bals louter de weergave van de realiteit ziet, merk je bij het naderbij kijken toch meer. Zo vloeit bijvoorbeeld een doek naadloos over in de ondergrond en vice versa. De objecten op de stillevens lijken door hun compositie en context geen alledaags karakter meer te hebben, ze krijgen een nieuwe betekenis. Vaak componeert hij de objecten tot ze een esthetisch en samenhangend geheel vormen, maar soms dienen de stillevens zichzelf aan en wordt net daardoor een spontane, ongekunstelde sfeer gecreëerd. De kunstenaar heeft steeds de bedoeling om een harmonieus geheel te maken waarbij kleur- en lichtgebruik van primordiaal belang zijn.

Thema expositie realisme in Vlaanderen - Galerie de Beeldenstorm


Gisela Vacca

Gisela Vacca is geboren en getogen in Brussel en bracht al op zeer jonge leeftijd veel tijd in musea door. Na de middelbare school werd zij  toegelaten op de kunstakademie in Brussel.
Na het behalen van haar diploma heeft zij zich direkt gevestigd als zelfstandig Kunstenares en vertrok op 25 jarige leeftijd naar Italië waar zij zeven jaar schilderde en vele exposities heeft gehad.
Deze periode is heel belangrijk geweest voor haar en voor haar kennis van de schildertechniek.

Gisela kan je niet echt vatten in een bepaalde stijl of stroming, zij zegt zelf dat haar werk een mengelmoes is tussen het realisme en magisch realisme. De onderwaterwereld als hoofdthema in haar werk kun je dan het beste zo inschatten, want de wereld die zij creeërt ,is een wereld van kleur en licht en volkomen stilte.
Het licht,de beweging,het leven,het mysterie zijn allemaal signalen die in haar schilderijen van toepassing zijn.

Zo veroverde Gisela Vacca niet alleen Europa maar ook Japan. De Japanners die deze kunstenares zeer hoog inschatten ,niet alleen doordat de Japanse Koikarper vaak in haar thema schilderijen voorkomt, maar doordat haar werk een uitzonderlijke kwaliteit uitstraalt.
Zo is Gisela in Japan een beroemdheid geworden, en veel van haar werk vind een weg naar Japan.

Thema expositie realisme in Vlaanderen - Galerie de Beeldenstorm


Beeldhouwers:
Greta Van Puyenbroeck
Erwin Peeters
Mark Dedrie
Martin Hogeweg
Rieke vd Stoep
Marjolijn de Bruin
Dirk De Keyzer
 
    Galerie Beeldentuin - De Beeldenstorm - Landgoed Maple Farm - Roosendaalsebaan 4
4744 SM Bosschenhoofd (Roosendaal) - Provincie Noordbrabant
Tel nr 0031 (0)165-340333 - email adres NVDBS@freeler.nl